Size chart Ultimate Direction men and women Bottoms

Men Bottoms

Size WAIST (IN) HIP (IN)
SM 28 - 31 35-37
MD 32 - 34 38-40
LG 35-38 41-43
XL 39-42 44-46

 

Women Bottoms

Size WAIST (IN) HIP (IN)
XS 21 - 36 34 - 36
SM 24 - 40 37 - 38
MD 28 - 42 39 - 41
LG 38 - 46 42 - 43

 

คำแนะนำในการเลือกไซซ์

  • รอบเอว : วัดความยาวบริเวณรอบเอว หลังจากได้ความยาวรอบเอว (หน่วยเป็นนิ้ว) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง
  • รอบสะโพก : วัดความยาวบริเวณรอบสะโพก โดยวัดจุดที่กว้างที่สุดของสะโพก หลังจากได้ความยาวรอบสะโพก (หน่วยเป็นนิ้ว) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง