KHAYII

พร้อมขยี้ให้คุณ ทั้งหลังซ้อมและหลังแข่ง รับประกันความประทับใจ ทั้งเรื่องสะอาด กลิ่น และคำแนะนำในการดูแล

รายละเอียดค่าบริการ

ในกรณีที่จัดส่งมาทางไปรษณีย์ สามารถปริ้นใบรายละเอียดราคาและแนบส่งมาพร้อมกับอุปกรณ์วิ่งได้เลยครับ

อุปกรณ์ที่เพื่อนๆ ส่งมาใช้บริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดส่ง

การจัดส่ง

ในกรณีที่จัดส่งมาทางพัสดุไปรษณีย์

ลูกค้าจะเป็นคนออกค่าจัดส่งทั้งขาไปและขากลับด้วยตัวเอง

กรณีที่นำส่งและรับทางหน้าร้าน

สามารถเข้ามาฝากไว้ที่หน้าร้านและแจ้งทีมงานว่าฝากส่งแผนกซักทำความสะอาด (แจ้งชื่อและเบอร์โทร)