Size chart Luna Sandals

วิธีวัดขนาดเท้า

  • วางเท้าบนกระดาษและวาดเส้นรอบเท้า
  • จากนั้นให้วัดความยาวจากปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดไปยังส้นเท้า ใช้ความยาวนี้เพื่อเปรียบเทียบกับตารางขนาดไซส์เพื่อหาขนาดที่เหมาะสม
  • อย่าลืมวัดขนาดเท้าทั้งสองข้างเพราะบางครั้งขนาดของเท้าแต่ละข้างอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย และถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าให้เลือกไซส์อ้างอิงตามเท้าที่มีขนาดใหญ่กว่า