Size chart Training Lab Men 2 in 1 Impala Shorts

วิธีเลือกขนาด :

  • วัดความยาวรอบเอวและรอบสะโพก
  • เมื่อได้ความยาวเป็นนิ้วแล้วให้นำมาเทียบไซซ์ตามตาราง เนื่องจากขอบเอวผ้าค่อนข้างกระชับ ถ้าค่อมไซซ์แนะนำให้เลือกไซซ์ที่ใหญ่กว่า