Size chart Zenone

 

SIZE (CM)  HEIGHT (CM)
100 150-160
105 155-165
110 160-170
115 165-175
120 170-180
125 175-185

 

คำแนะนำในการเลือกไซซ์

  • เลือกไซส์ตามส่วนสูง หรือ วัดความสูงจากข้อศอกลงไปที่พื้น(สวมรองเท้าเทรลที่ใส่ด้วยจะดีมาก)ได้ความยาวเท่าไหร่เลือกตามไซส์ได้เลย แต่หากใช้สำหรับ Uphill อย่างเดียวสามรถลดไซส์ลงไซส์นึงได้ครับ