Warranty Ultrahuman

การรับประกันจาก Runnercart

  1. รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินใน 14 วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  2. เปลี่ยนสินค้า/เปลี่ยนไซส์ได้จนกว่าจะพอใจ โดยสินค้าต้องอยู่ในแพคเกจจิ้งเดิม

รายละเอียดการรับประกันสินค้าแบรนด์ Ultrahuman

1. ระยะเวลารับประกันสินค้า1ปี (ยกเว้นสินค้าที่ลดราคาเกินกว่าครึ่งเราไม่รับประกันสินค้า)


2. บริษัทผู้ผลิตรับผิดชอบต่อสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เฉพาะในกรณีที่ความเสียหายเกิดความชำรุดเสียหายซึ่งมีผลอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเท่านั้น


ทางบริษัทพิจารณาการรับประกันสินค้าโดยนับตั้งแต่เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดย บริษัท โปรไซเคิล อินเตอร์เนชั่นนอล จำกัด และสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลามาตรฐานที่ได้กำหนดไว้สำหรับตามแต่ละรุ่นสินค้า โดยลูกค้าสามารถใช้ใบเสร็จพร้อมตราประทับของตัวแทนจำหน่ายเป็นหลักฐานในการส่งเคลมได้


บริษัทผู้ผลิตและผู้นำเข้าไม่รับประกันสินค้าตามกรณีด้านล่างนี้ต่อไปนี้

1. ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม รวมถึงความผิดพลาดหรือความประมาท ซึ่งเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์


2. สภาพสินค้าและอุปกรณ์เป็นรอยขีดข่วน บิ่น แตก หัก งอ ฉีกขาด มีคราบของเหลว ทั้งภายนอกและภายใน หรือเกิดรอยไหม้บนชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆ


3. ความเสียหายใดๆที่เกิดจากความชื้น เช่น การเกิดคราบขี้เกลือจากการสะสมจากเหงื่อไคลของผู้ใช้ การเกิดคราบสนิมบริเวณตัวสินค้า หรือบริเวณจุดสำคัญของตัวสินค้า เช่น แผงวงจร หรือจุดเชื่อมต่อเซนเซอร์การทำงานหลักของสินค้า เป็นต้น


4. การเพิ่มเติมโปรแกรม ที่ไม่ได้ติดตั้งมากับเครื่อง รวมถึงไวรัสต่างๆ


5. ความเสียหายซึ่งเกิดจากการต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง (ซึ่งไม่ได้ผลิตมาเฉพาะเพื่อใช้กับสินค้าของแบรนด์ผู้ผลิต)


6. การติดตั้ง ซ่อมแซม โดยช่างที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ


7. สินค้าที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือเป็นสินค้ามือสอง สินค้าหิ้ว สินค้าที่มาจากการซื้อขายออนไลน์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือนำเข้าจากทางบริษัทฯ อย่างถูกต้อง(บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะจากระบบ Serial number ได้)