Size chart Hydration Vest Ultimate Direction men and women

Men's Running Vest

Size  CM IN
SM 58 - 81 23 - 32
MD 76 - 99 30 - 39
LG 94 - 117 37 - 46
XL 112 - 132 44 - 52

 

Women's Running Vesta

Size   CM IN
XS/S I SM 53 - 92 21 - 36
S/M I MD 62 - 102 24 - 40
M/L I LG 71 - 108 28 - 42
L/XL I XL 96 - 116 38 - 46

 

คำแนะนำในการเลือกไซซ์

  • เป้น้ำ Ulimate Direction เป็นแบรนด์ที่มีการแบ่งรุ่นผู้ชายและผู้หญิงแยกกันอย่างชัดเจน โดยรุ่นที่เป็นของผู้ชายชื่อจะลงท้ายด้วยคำว่า Vest ส่วนของผู้หญิงจะลงท้ายด้วย Vesta
  • วิธีการวัดไซซ์ Ulimate Direction สวมเสื้อที่ต้องการวิ่งขณะวัดไซซ์ โดยทั้งของผู้ชายและของผู้หญิงวัดขนาดความกว้างของบริเวณซี่โครงด้านล่างสุด เหมือนกันทั้งคู่แล้วนำมาเทียบกับตารางไซซ์