Warranty TSL OUTDOOR

การรับประกันจาก Runnercart

 1. รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินใน 14 วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. เปลี่ยนไซส์/เปลี่ยนสินค้าได้ โดยสินค้าต้องอยู่ในแพคเกจจิ้งเดิม

การรับประกันจาก TSL OUTDOOR

 • ระยะเวลาในการรับประกัน2 ปีนับจากวันที่ซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ระยะการรับประกันความเสียหายสินคา้เฉพาะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต (Production defects)
 • การรับประกันครอบคลุมเฉพาะผู้ซื้อคนแรกที่ซื้อจากร้านตวัแทนเท่านั้น

การรับประกันไม่ครอบคลุม

 • สินค้ามือสอง
 • สินค้าทางโปรโมชั่นและสินค้า CLEARANCE
 • การเลือกผิดไซส์
 • การใช้งานผิดประเภท
 • ความเสียหายของสินคา้ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ
 • ความสึกหรอจากการใช้งานปกติ
 • ความสึกหรอจากการใช้งานตามกาลเวลา
 • การดูแลรักษาที่ไม่ถูกต้อง
 • สินค้าถูกปรับปรุง แก้ไข ดัดแปลง
 • ของแถม ของแจกฟรี รางวัล ของขวัญ

การเคลมประกัน

การเคลมสินค้าทำได้โดยติดต่อหน้าร้านหรือจุดจำ หน่ายที่ซื้อเพื่อพิสูจน์และตรวจสอบสถานะการรับประกันแก่ลูกค้า(ความเสียหาย,วันที่ซื้อ,สถานะผู้รับประกัน,ระยะเวลารับประกัน สิทธิ์การรับประกัน) ก่อนแจ้งบริษัทต่อไป โดยบริษัทถือว่าการ "ซ่อม"เป็นหนึ่งในเงือนไขการรับประกัน สิทธิ์การพิจารณาขึ้นอยู่กับบริษัทโดยหากทางบริษัทจะพิจารณาสินค้านั้นๆสามารถ"ซ่อม" ให้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมได้หรือไม่

ตัวอย่างอาการที่รับเคลม -ไม้เท้าใช้แล้วล็อคไม่ได้ ปลดไม่ออก ส่งมาซ่อมได้ฟรี

ตัวอย่างอาการที่ไม่รับเคลม -ไม้เท้าหักงอจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง, การสึกหรอตามปรกติเช่นลายสึก หรือทา ชิ้นส่วนหาย (ทางร้านมีอะไหล่ให้ซื้อเปลี่ยน)