ช้อปดีมีคืนปี 66 กับร้าน RUNNERCART

admin runnercart |

ช้อปดีมีคืน 2566 เริ่ม 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 

.

ค่าลดหย่อนสินค้าเพื่อการศึกษาและกีฬา ใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ ตามที่จ่ายจริง สูงสุด 40,000 บาทสำหรับค่าซื้อสินค้าและบริการทั่วไที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแบ่งเป็น 30,000 บาทสำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบกระดาษ และ  10,000 บาท สำหรับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีแบบอิเล็คทรอนิกส์ (ซื้อ Runnercart เสียภาษีมูลค่าเพิ่มและสามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้เฉพาะแบบกระดาษเท่านั้น) ระหว่าง 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 2566

ซื้อกับร้าน Runnercart บน Shopee และ Lazada สามารถออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ไหม?

 • สามารถออกได้ หลังจากสั่งซื้อเสร็จแล้วให้แจ้งกับแอดมินทางแชทได้เลย

สั่งซื้อทาง Shopee : Click

สั่งซื้อทาง Lazada : Click

*สินค้าที่ไม่สามารถออกใบกำกับภาษีได้

 • กลุ่มเจล เกลือแร่และบาร์พลังงาน
 • ไม้โพล Zenone

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขช้อปดีมีคืน 2566

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนการขอใบกำกับภาษีกับร้าน Runnercart

1. เลือกสินค้าใส่ตะกร้าสินค้าครบเรียบร้อยแล้ว ในหน้าชำระเงิน ขั้นตอนสำหรับใส่ที่อยู่จัดส่ง หากที่อยู่ตามบัตรประชนชนต่างจากที่อยู่สำหรับจัดส่ง ให้เอาเครื่องหมายถูกที่ช่อง "ใช้ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเป็นที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ" ออก

2. จะมีปุ่มสำหรับเพิ่มที่อยู่ออกใบเสร็จขึ้นมา ให้คลิ๊กแล้วใส่รายละเอียด

3. เลือกที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ

4. ในช่อง "ทิ้งข้อความไว้" ให้แจ้งว่าต้องการใบกำกับภาษีพร้อมแจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เป็นอันเรียบร้อย

5. ดำเนินการชำระเงินได้เลย

ภาพขั้นตอนการขอใบกำกับภาษี

ช้อปดีมีคืนปี 66 กับร้าน RUNNERCART

.

ช้อปดีมีคืนปี 66 กับร้าน RUNNERCART

.

สามารถนำใบกำกับภาษีไปลดหย่อนภาษีของปี 2565 ได้

รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม CLICK

หากสงสัยและมีคำถามแจ้งแอดมินได้เลยครับ

ทิ้งข้อความไว้