Size chart ฺBars altra women

คำแนะนำในการเลือกไซส์ :

  • วัดความยาวรอบอกโดยใช้หน่วยเป็นนิ้ว แล้วนำความยาวที่ได้ไปเทียบกับตารางไซส์ด้านบน