Size chart Osto men and women Top

Men Top

Size LENGHT (CM) WIDTH (CM) SLEEVE (CM)
S 57 48 21
M 64 50 22
L 63 52 23
XL 65 54 24

 

Women Top

Size LENGHT (CM) WIDTH (CM) SLEEVE (CM)
XS 48 37 14.5
S 51 40 15
M 54 42 15.5
L 56 45 16

 

คำแนะนำในการเลือกไซซ์

  • ความกว้างหน้าอก (WIDTH) : วัดความยาวบริเวณใต้รักแร้ซ้ายไปจนถึงใต้รักแร้ขวา หลังจากได้ความกว้างหน้าอก (หน่วยเป็นเซนติเมตร) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง
  • ความยาวเสื้อ (LENGHT) : วัดความยาวตรงกลางคอเสื้อยาวลงมาถึงชายเสื้อ หลังจากได้ความยาวเสื้อ (หน่วยเป็นเซนติเมตร) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง
  • ความยาวแขนเสื้อ (SLEEVE) : ความยาวจากไหล่ลงมาถึงปลายแขนเสื้อ ลังจากได้ความยาวแขนเสื้อ (หน่วยเป็นเซนติเมตร) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง