Size chart Ultimate Direction men and women Top

Men Top

Size CHEST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
SM 34 - 36 28 - 31 35 - 37
MD 37 - 40 32 - 34 38 - 40
LG 42 - 44 35 - 38 41 - 43
XL 46 - 48 39 - 42 44 - 46

 

Women Top

Size CHEST (IN) WAIST (IN) HIP (IN)
XS 31-32 21 - 36 34 - 36
SM 33-35 24 - 40 37 - 38
MD 36-38 28 - 42 39 - 41
LG 39-41 38 - 46 42 - 43

 

คำแนะนำในการเลือกไซซ์

  • รอบอก : วัดความยาวบริเวณรอบอก หลังจากได้ความยาวรอบอก (หน่วยเป็นนิ้ว) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง
  • รอบเอว : วัดความยาวบริเวณรอบเอว หลังจากได้ความยาวรอบเอว (หน่วยเป็นนิ้ว) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง
  • รอบสะโพก : วัดความยาวบริเวณรอบสะโพก โดยวัดจุดที่กว้างที่สุดของสะโพก หลังจากได้ความยาวรอบสะโพก (หน่วยเป็นนิ้ว) แล้ว ให้นำมาเทียบไซซ์ในตาราง