Warranty Garmin

การรับประกันจาก Runnercart

 1. รับประกันความพึงพอใจ คืนเงินใน 14 วัน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. เปลี่ยนไซส์ได้จนกว่าจะพอดี โดยสินค้าต้องอยู่ในแพคเกจจิ้งเดิม

การรับประกันจาก Garmin Thailand

 1. ผลิตภัณฑ์ Garmin[1] ที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไปจะได้รับประกันสินค้านาน 2 ปี โดยปีที่ 1 การรับประกันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ การรับประกันสินค้าแบบมีเงื่อนไข (Garmin consumer global limited warranty) และปีที่ 2 ซึ่งเป็นการขยายการรับประกันในประเทศไทย ดูแลโดย Garmin ประเทศไทยจะจำกัดเฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการใน Garmin ประเทศไทยเท่านั้น โดยการรับประกันจะครอบคลุมสินค้าที่เกิดจากวัสดุชำรุดเสียหายหรือการชำรุดจากขั้นตอนการผลิต ภายใต้การใช้งานและเงื่อนไขปกติ เป็นเวลา 2 ปีนับจากวันที่ซื้อสินค้า โดย Garmin จะเป็นผู้ทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ เพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าแรงและค่าอะไหล่[2]
เงื่อนไข
[1] ยกเว้นผลิตภัณฑ์ด้านการเดินเรือ ผลิตภัณฑ์ด้านการบิน ผลิตภัณฑ์ที่ Garmin ได้ประกาศระยะเวลาการรับประกันนานกว่า 1 ปี และผลิตภัณฑ์ที่จะสิ้นสุดการให้บริการ
[2] ดูรายละเอียดการรับประกันเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/422dxM4
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนบริการแจ้งซ่อมออนไลน์
ขั้นตอนที่ 1: ลงทะเบียนการซ่อมแซมออนไลน์และรอการอนุมัติกรอกใบสมัครขอแจ้งซ่อม RMA ออนไลน์และข้อมูลการติดต่อ หลังจากนั้นทางเว็บไซต์จะประเมินค่าซ่อมแซมตามหมายเลขซีเรียลและวันที่ซื้อ (ลูกค้าสามารถตรวจสอบค่าซ่อมโดยประมาณได้ ที่นี่)

หลังจากยืนยันข้อมูลแล้วทีมฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราจะส่งอีเมลยืนยันภายใน 1-2 วันทําการ

 1. ในกรณีที่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ เราจะส่งคําแนะนํารายละเอียดให้คุณทางอีเมล
 2. ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ หรือทางเรามีความจําเป็นต้องตรวจสอบอุปกรณ์เพิ่มเติม เราจะส่งอีเมลยืนยันและข้อแนะนำเกี่ยวกับการให้บริการแบบ “door to door” เพื่อนำสินค้ามาตรวจสอบที่ศูนย์ Garmin ประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 2: การอนุมัติใบสมัครการซ่อมแซมออนไลน์

หลังจากข้อมูลของคุณได้รับการอนุมัติแล้ว เราจะทำการออกใบนำส่งสินค้าและอีเมลแจ้งให้ทราบอีกครั้ง และส่งข้อมูลการติดต่อของคุณไปยังบริษัทขนส่งผู้ให้บริการแบบ “Door to door”

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “door to door service” คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คำถามที่พบบ่อยของ door to door

ขั้นตอนที่ 3: การรับอุปกรณ์

 1. คุณไม่จําเป็นต้องจัดส่งสินค้าไปยังที่ศูนย์ Garmin ประเทศไทยด้วยตัวเอง แต่คุณจำเป็นต้องบรรจุผลิตภัณท์ลงกล่องพัสดุ(โปรดถอดสายนาฬิกาออก)และติดใบนำส่งสินค้าของคุณบนหน้ากล่องพัสดุ
 2. บริษัทขนส่งจะติดต่อคุณภายใน 1 - 3วันทําการ หลังจากที่คุณได้รับใบนำส่งสินค้า เพื่อยืนยันที่อยู่และเวลาการเข้ารับสินค้าของคุณ
 3. ก่อนที่จะส่งพัสดุให้กับบริษัทขนส่ง กรุณาตรวจสอบการบรรจุพัสดุของคุณให้เรียบร้อยอีกครั้ง ทาง Garmin ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดส่ง
ขั้นตอนที่ 4: ขั้นตอนการชําระค่าใช้จ่าย

หลังจาก Garmin ประเทศไทยได้รับอุปกรณ์ของคุณแล้ว เราจะส่ง SMS และ อีเมลเพื่อแจ้งให้คุณทราบ

 1. ในกรณีที่สินค้าหมดระยะการรับประกันหรืออยู่นอกเงื่อนไขการประกัน เช่น รอยต่างๆที่เกิดจากการใช้งาน ทางเราจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบอีกครั้ง คุณสามารถเข้าไปที่หน้า "การชําระเงิน" เพื่อดำเนินการชําระเงิน โดยการชำระค่าธรรมเนียมออนไลน์สำหรับการซ่อมแซมที่กําหนดไว้ จากนั้นเราจะทำการยืนยันการชําระเงินของคุณภายใน 1-2 วันทําการ และจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลหลังจากการชําระเงินได้รับการยืนยันแล้ว โปรดทราบว่าการซ่อมแซมจะดำเนินการหลังจากยืนยันว่าได้รับการชำระเงินค่าซ่อมแล้วเท่านั้น
 2. โปรดทราบว่าใบกำกับภาษีจะถูกออกหลังจากที่ค่าซ่อมได้รับการชำระครบถ้วนและถูกต้อง
 3. ในกรณีที่สินค้าอยู่ในระยะการรับประกัน สินค้าของคุณจะถูกดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบสถานะและดำเนินการชำระเงินได้ที่ สอบถามสถานะการซ่อมแซมออนไลน์

ขั้นตอนที่ 5: กระบวนการซ่อมแซม
 1. Garmin ประเทศไทย จะดําเนินการแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนตัวเครื่องใหม่ตามขั้นตอนของ Garmin โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ในกรณีที่ปัญหาได้รับการแก้ไข หรือไม่พบปัญหา ทางเราจะติดต่อคุณโดยตรงเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ของคุณกลับ

ขั้นตอนที่ 6: ขั้นตอนการส่งกลับ
 1. ทาง Garmin ประเทศไทยจะทำการจัดส่งสินค้าที่ซ่อมหรือสินค้าที่เปลี่ยนไปยังที่อยู่ตามที่ท่านได้กรอกผ่านทางการซ่อมแซมออนไลน์ภายใน 2-3 วันทําการ
 2. หากลูกค้าต้องการที่จะติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุ สามารถติดตามได้ ที่นี
ข้อควรรู้เมื่อลงทะเบียนบริการซ่อมแซมออนไลน์

 1. เพื่อผลประโยชน์ของท่าน กรุณาทำการอัพโหลดใบเสร็จต้นฉบับหรือสําเนาที่ถูกต้องของผลิตภัณฑ์ Garmin ขณะที่ทำการลงทะเบียนแจ้งซ่อมออนไลน์
 2. โปรดทราบว่าขณะนี้Garmin ประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการสำหรับการแจ้งซ่อมแซมออนไลน์ สำหรับบริษัท/ร้านค้าได้
 3. กระบวนการซ่อมแซมจะขึ้นอยู่กับหมายเลขซีเรียล ดังนั้นกรุณาป้อนหมายเลขซีเรียลเครื่องให้ถูกต้อง
 4. กรุณาถอดอุปกรณ์เสริมที่ไม่จําเป็น และจัดเก็บข้อมูลต่างๆในเครื่อง ก่อนที่จะบรรจุอุปกรณ์และส่งให้บริษัทจัดส่ง
  *หมายเหตุ ในระหว่างการซ่อมแซม ข้อมูลผู้ใช้ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์อาจถูกลบและ Garmin ประเทศไทยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของข้อมูล หรือความสูญเสียหรืออุปกรณ์เสริมเช่น เคสนาฬิกา ฟิล์มกันรอย เคสแยกชิ้น เป็นต้น
 5. สําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่จัดส่งไปยัง Garmin ประเทศไทยโดยไม่ได้รับการยืนยันจากเรา หรืออุปกรณ์ที่จัดส่งผ่านผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ได้กําหนดโดย Garmin ประเทศไทย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการและจะส่งคืนอุปกรณ์กลับ
 6. อุปกรณ์หลังจากการซ่อมแซมหรือมีการเปลี่ยนใหม่จะมีระยะเวลาการรับประกันของ 90 วัน หรือระยะเวลาการรับประกันที่เหลือตามประกันเดิมอ้างอิงจากใบเสร็จ สําหรับรายละเอียดโปรดดูที่เว็บไซต์ “การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข”.
 7. หากคุณปฏิเสธที่จะรับอุปกรณ์ที่ส่งคืนโดย Garmin ประเทศไทยซ้ํา ๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือหากมีการหยุดชะงักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้าหรือผู้รับ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์เอง
 8. ขอสงวนสิทธิ์นโยบายการรับประกันหรือการซ่อมแซมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. สามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไข”
 10. ระยะเวลาการจัดส่งพัสดุโดยประมาณมีดังนี้
  10.1 กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคกลางบางพื้นที่ 1-3 วันทำการ
  10.2 ต่างจังหวัด 2-3 วันทำการ
  10.3 ส่วนที่เหลือของจังหวัดและเมืองอื่นๆ รวมทั้งพื้นที่พิเศษ เช่น เกาะ,พื้นที่ห่างไกล 2-4 วันทำการ
 11. ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานะการจัดส่งของผู้ให้บริการ

ศูนย์สนับสนุนลูกค้า การ์มิน ประเทศไทย :

  • หมายเลขโทรศัพท์ (โทรฟรี): 1800-200-206
   เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 09:00-18: 00 น. ปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • อีเมล: service.th@garmin.com
  • Garmin แชทบอท  ตลอด24ชั่วโมง